aftenkampen

Posts Tagged ‘KULTURJOURNALISTIKK’

Anatomisk øvelse

In Løse tråder on 14/02/2011 at 21:12

Foto: Procyonlotormotor / Creative Commons
Aller først: FREMMEDARTET, KUNSTIG TITTEL

Deretter: Vag, uhåndgripelig ingress, preget av sitat og artikkelforfatterens eget navn.

Innledende brødtekst med henvisning til kulturjournalist. Henvisning til tidligere intervju. Geografisk opplysning. Deretter nokså umotivert overgang, etterfulgt av sitat av overraskende populærkulturell art.

– Kompliment!
– Kompliment i retur.
– Kort beskrivelse av bibliografi. Stadfestelse av aktualitet. Spørsmål knyttet til dagsform?
– Bekreftende takknemlighet. Ironisk henvisning til egen privatøkonomi. Hilsen fra bekjent, uformell tone.
– Konstanterende utsagn!
– Sitat fra avdød, amerikansk komiker. Selvironisk kommentar. Forbehold. Beskrivelse av egen arbeidsprosess.
– Namedropping?
– Definitivt namedropping. Nytt sitat, nå fra New York-basert månedsmagasin. Henvisning til kommentator i dagsavis. Henvisning til kjønnsorgan.
– Spørsmål knyttet til opplevelse av kulturinstitusjon?
– Nytt kjønnsorgan. Avvæpnende kommentar. Etablering av premiss. Henvisning til tidligere intervju.
– Ironisk kommentar knyttet til norsk dagsavis i fritt fall.
– Utsagn fundert på etablert holdning i feltet. Sitat fra svensk forfatter. Tilgjort misantropisk kommentar, etterfulgt av selvmotsigende betraktning rundt begrepene frihet og ansvar. Ny ironisk kommentar knyttet til norsk dagsavis i fritt fall.
(Latter gjengitt i skrift.)

Uortodoks tegnsetting. Kursivering. Etablert holdning. Utelatelse av premiss. Beskrivelse av strukturelle, politiske hindringer. Henvisning til lite besøkt kinofilm. Tilgjort usikkerhet i spørsmålsformuleringen? Provoserende holdning knyttet til pornografi.

– Innhenting av bekreftelse?
– Bekreftelse.
– Namedropping?
– Absolutt! Og sitat. Påfølgende, tilgjort usikkerhet knyttet til sitat. Henvisning til pornoskuespillerinnes hjemmeside.
– Ironisk vantro utsagn!
– Statistikk gjengitt etter hukommelsen. Forbehold om dette. Kort henvisning til lite kjent teoretiker. Beskrivelse av egen betydning, preget av falsk ubeskjedenhet.
– Ufokusert betraktning forkledt som spørsmål?
– Forbehold tatt av høflighetshensyn, etterfulgt av avfeiende betraktning. Ironisk kommentar til egen uteblivende suksess. Ny, tilgjort misantropisk kommentar.
– Latter! Avrundende, selvironisk spørsmål?
– Henvisning til kulturminister. Sitat fra denne. Henvisning til velkjent anekdote. Henvisning til svensk nettsted.
– Kompliment!

Og der var vi i mål.